Farofa vertaalservice kunt u benaderen als u vertalingen wenst uit het (Braziliaans) Portugees of Spaans.
Door mijn achtergrond - (ex)huwelijk met een Chileen, omgang met Argentijnen - heb ik vloeiend Spaans leren spreken. 

Door mijn geboorte in Brazilië en Braziliaanse familie heb ik uiteraard voldoende kennis van de Portugese taal.

Door mijn dagelijks werk als correspondente heb ik bovengemiddelde kennis van de Nederlandse taal en Engels is ook voldoende op peil.

Meer in woord dan in geschrift - alhoewel ik ook een opleiding tot gerechtstolk heb gevolgd en juridisch ben opgeleid - ben ik beschikbaar voor niet officiële vertalingen, bijvoorbeeld bij  besprekingen met Portugees- of Spaanstalige buitenlanders of vertalingen uit het Spaans en Portugees naar het Nederlands.